PLIKI DO POBRANIA

(aby pobrać plik, naciśnij prawym klawiszem myszki w interesujący Ciebie link i kliknij "zapisz jako")

Wzór CV 1     Wzór CV 2

Wzór Listu motywacyjnego 1    Wzór Listu motywacyjnego 2    Wzór Listu motywacyjnego 3

Co powinno zawierać Europejskie CV

Wzory Europejskiego CV w językach:
polskim
angielskim
niemieckim
francuskim
 

Wzory dokumentów dla osób bezrobotnych i pracodawców udostępnione przez
 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

Wszystkie pliki w formacie

Wzory dokumentów wymaganych przy rejestracji bezrobotnego
Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w PUP
Karta którą wypełnia bezrobotny aby zarejestrować się w PUP
Oświadczenie o posiadanej nieruchomości rolnej
Wzór oświadczenia jakie musi podpisać osoba bezrobotna

Dokumenty i wzory pism wymagane przez PUP Cieszyn
Deklaracja udziału w zajęciach Klubu Pracy

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Wniosek o stypendium na podjęcie dalszej nauki.
Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 

Dokumenty potrzebne pracodawcy lub bezrobotnemu do ubiegania się o staż w PUP Cieszyn
Wniosek na staż dla osoby bezrobotnej
Wniosek na staż dla pracodawców

Dokumenty potrzebne pracodawcy/bezrobotnemu do skorzystania ze szkolenia
Ankieta dla osób chcących odbyć szkolenia w PUP Cieszyn
Oświadczenie od pracodawcy potrzebne dla odbycia kursu
Wzór trójstronnej umowy szkoleniowej